OLIKA UTVECKLINGSCIRKLAR

• Medial utvecklingscirkel
Man utvecklar sin mediala förmåga (mentalt mediumskap) i grupp, övar intuition, lär sig att tolka symboler, färger och känslor och tränar på kontakt med andevärlden.
 

• Healingcirkel
En grupp människor ger tillsammans healing till människor. Då kan det också förekomma så kallad distanshealing.
 

• Räddningscirkel
Ett medium och deltagare hjälper en ande som inte har hittat ljuset, att gå över till andra sidan för att få lugn och ro. I en räddningscirkel kan det gå hett till - anden vet oftast inte om att den inte längre lever här på jorden i en fysisk kropp. Detta är INTE en cirkel för människor som saknar erfarenhet av medialt arbete. Man måste ha en lång erfarenhet och man får absolut inte vara rädd. För oförsedda fysiska fenomen kan uppstå pga. andens frustration över det som sker. En ande som inte gått över till ljuset bär ofta på mycket ångest, rädsla och ilska vilket kan kännas obehagligt för alla deltagare.
 

• Transcirkel
Ett medium går ner i trans och låter andevärlden prata igenom det. De andra i cirkeln hjälper till och är kraftkällor. Transcirkel är inte heller något man skall syssla med i början av sin mediala skolning.
Kommunikatören kan då ofta både förändra mediets röst, ansikte och mimik så att det påminner om anden som ger sig till känna.

• Fysisk cirkel

Ett medium går ner i djuptrans, Det djupaste stadiet av trans, (nära medvetslöst tillstånd). Alla som sitter i cirkeln är kraftkällor och upplever med sina fysiska organ det som händer. Inte heller denna cirkel är till för nybörjare. I en fysisk cirkel är det VÄLDIGT viktigt att ingen är rädd och avbryter seansen, cirkeln. I fysiska cirklar så kan där uppstå ektoplasma som kommer från mediet. Genom denna ektoplasma kan andevärlden visa/manifestera sig fysiskt inför alla deltagare. Direktröst Här talar anden inte genom mediets mun, utan från en punkt utanför mediets kropp. Rösten behöver inte ens komma från den plats i seansrummet där mediet sitter. Den kan komma från motsatta sidan av rummet eller från taket, och den kan flytta omkring under seansens gång. Man använder också ofta en röstlåda för att förstärka det sk. Direktröst fenomenet. Detta sker genom en konformad tratt som kallas för trumpet.

Trumpeten svävar ofta snabbt i luften ovanför deltagarna och genom denna kan andevärlden kommunicera med alla deltagare. Vid fysiska cirklar och seanser kan allt hända. Föremål i rummet kan förflytta sig och sväva i luften. Materiella saker kan också manifesteras från andevärlden och försvinna. I fysiska cirklar befinner sig mediet i ett transtillstånd och ofta fastbundet i en kabinett, så att mediet inte kan fuska. En fysisk cirkel äger rum i ett mörkt rum eller i ett svagt rött upplyst rum, det sägs att ljuset kan skada och göra det svårare för de fysiska manifestationerna som sker under cirkeln.