ORDFÖRKLARING

• Psykometri

När vi håller i ett föremål så överförs informationen till oss via känslor, bilder och tankar. Vi känner alltså i vår egen kropp, vad föremålet, kortet, biljetten mm bär med sig för vibrationer. Man kan få uppleva det förgångna eller nuvarande händelser förknippade med föremålet och dess ägare. Man kan få fram saker om både dåtid och nutid. Har föremålet haft flera ägare så innehåller det flera personers vibrationer och det kan då bli förvirrade. Man arbetar inte med andevärlden när man gör psykometri. Det personliga föremålet bär på minnet av ägaren. Föremål som tas från en plats där en viktig händelse inträffat (både negativa och positiva händelser) bär på minnet av vad som har hänt där.


• Ande, andeväsen

En människa som lämnar jordelivet. Vi alla består av ljus och kärlek, den tar vi med oss när våran kropp dör. Vi lämnar den materiella kroppen och tar med oss energin (ljuset och kärleken) I energin tar vi med oss alla minnen vi har samlat under tiden vi har varit här på jorden. Med denna energien, och minnen kan anden förmedla bilder ord och känslor till mediet som har kontakt.


• Medium

En person som är öppen för kontakt med andevärlden. Mediet måste bevisa att det går att hålla en kommunikation mellan två olika livsplan. Hon/han måste först ge bevis så att mottagaren kan känna igen vem kommunikatören är innan mediet lämnar budskap från vederbörande kommunikatör.


• Medial

Att intuitivt känna på sig saker, få meddelanden från andevärlden och ha förmågan att kunna känna in andras känslor, tankar och energier. Vissa mediala personer är också väldigt duktiga på att hitta och se saker och föremål på andra platser än de befinner sig (fjärrsyn). Vissa är väldigt duktiga på att hitta förlorade föremål. En del mediala människor siar om vad som skall ske i framtiden.


• Klient

Ett annat ord för den person som får beskrivning och budskap från ett medium under en seans eller privatsittning. Spiritualism (Spiritism) En andlig livåskådning, där grundövertygelsen är att människosjälen överlever döden och att kontakt mellan levande och döda förekommer, vanligen genom så kallade medier, människor som är länkar mellan vår värld och andevärlden, där de döda tros leva vidare. Många spiritualister tror också på reinkarnation.


• Clairalience

Clairalience är ett sätt att uppleva andevärlden genom att förnimma lukter som är kopplade till en personen då den levde här hos oss, Några få exempel på dofter kan vara: Blommor, cigarettrök, parfym eller annat.


• Clairaudience

Clairaudience betyder att man hör meddelanden, röster, ljud från andevärlden. Ett medium som har utvecklat Clairaudience, kan ofta uppfatta kommunikatörens budskap väldigt tydligt.
 

• Clairsentience
Clairsentience betyder att man upplever och känner känslor från andevärlden. Ett medium som utvecklat Clairsentience känner både de fysiska och mentala känslorna som kommunikatören försöker visa hur den hade det när den levde. Vissa känslor kan vara väldigt upprivande för ett medium, men när mediet väl har framfört känslan för klienten så försvinner den.


• Clairvoyance
Clairvoyance är då mediet ser både personer och föremål från andevärlden. Vissa Clairvoyanta personer kan förnimma både saknade föremål och få inblickar i framtiden. Ett av de enklaste sätten att arbeta med andevärlden är genom bilder och symboler. Då tolkar mediet de symboler och bilder som andevärlden visar genom att använda sin egen bild och symbol bibliotek som referens.


• Trans

Trans är då andar med vårt medgivande, går in i vårt aurafält och använder t ex vår röst för att kommunicera med omgivningen. När ett medium befinner sig i transtillstånd, kan inget som sägs vara fel, eftersom mediets egna tankar "kopplas förbi". I det vanligare "mentala mediumskapet" jobbar man på den mentala nivån, och använder sina egna tankar till att tolka t ex symboler. När det mentala blir inblandat kan det hända att mediet tolkar vissa saker fel. Det finns fyra olika stadier av transtillstånd: Du helt är medveten om vad som sägs, och är fortfarande medveten om vad som händer. Du är nästan medveten om vad som sägs och görs, men kan inte lägga dig i. Du är nästan helt bortkopplad och befinner dig utanför din kropp. Du är helt bortkopplad och befinner dig i ett nära medvetslöst tillstånd. Du varken hör, ser eller känner vad som händer.

• Transfiguarion

Då kommunikatören tar större ”kontroll” över ett Medium som är i Trans. Ansiktet på Mediet kan förändras märkbart bli väldigt likt den Kommunikatör som mediet har givit tillåtelse att gå så långt in i mediets aurafält.


• Aura

Energifält kring människor, djur och blommor och alla levande organismer som vid träning kan synas som färger någon decimeter ut från kroppen. Auran avspeglar vår personlighet, våra kvaliteter, hur vi mår och vilka möjligheter vi har. Färgerna kan skifta lite från person till person och kan också tolkas olika men grundtemat i aurans sammansättning är alltid den samma. De här energifälten, som vi kallar aura, är alltid i rörelse dess färger och storlek förändras i förhållande till hur vi mår och känner oss.Du kan också påverka aurans färger med dina tankar.

Om man träffar någon man tycker mycket om utvidgas auran och man känner sig glad och bra till mods, träffar man istället någon som man tycker illa om så drar auran ihop sig och man känner sig illa till mods. Man kan känna att den man tycker illa om kryper under skinnet på en och det är precis vad som händer.

Auran har precis som regnbågen sju stycken färger eller lager och varje färg motsvara en viss mänsklig funktion. De här sju färgerna motsvarar i sin tur de sju huvudchakra som sitter i vår kropp längs ryggraden.

• Chakran

Energicentrum placerade i höjd med svanskotan, naveln, solarplexus, hjärtat, halsen, på pannan, toppen av hjässan och utanför kroppen. Ett enerigcentra är aldrig stilla utan är i rörelse hela tiden. Vi pratar ofta om de 7 chakrarna men i själva verket så finns det tusen tal. Men det är dom 7 som vi kan öppna och stänga med tankens kraft.


• Intuition

En medial vägledare använder sig ofta av sin intuition för att läsa och vägleda människor. Det latinska intueor, som ordet intuition kommer från, betyder "uppmärksamt betrakta". Ett medium uppfattar intuitionen som bilder, symboler och känslor etc.

• Seans

På en seans eller medial demonstration som man föredrar att kalla det för idag står eller går ett medium oftast på en scen eller podie inför publik. Under demonstrationens gång så gäller det att mediet kan ge så många konkreta bevis och budskap därefter så att så många som möjligt i publiken får tilltro till att det finns ett liv efter detta. Publikmässigt så kan en storseans ha uppåt 1000 gäster. Där gäller det för mediet att arbeta snabbt och vara mycket rutinerad. Att se ett medium på scenen är också lite underhållning. Det är ofta många skämt och skratt som ljuder i publiken.