OLIKA MEDIUMSKAP

• Mentalt mediumskap
Ett mentalt medium, arbetar med andevärlden genom att förmedla syner, bilder, lukter, hörsel, fysiska känslor i kropp och mentala känslor. Man kan nästan säga att man blir specialist på att toka rebusar. Man får inte fullständiga meningar när man har kontakt med andevärlden. Ett mentalt medium arbetar med att ge konkreta bevis att andevärlden existerar och därefter följa upp med budskap då klienten godkänt mediets beskrivning.

• Transmediumskap
Är då mediet låter andevärlden låna en större del av mediets kroppliga funktioner för att göra sig tillkänna.
Trans mediumskap kräver lång erfarenhet och bör aldrig utövas i ensamhet. När ett transmedium arbetar så får absolut inte deltagarna röra vid mediet eller väcka mediet ur dess trans då detta kan skada mediet mentalt och fysikt.
När ett trans-medium börjar arbeta så är det ofta mediets egna guide som gör sig tillkänna. Sedan ta ofta andra kommunikatörer från andra sidan över dina nära och kära kan också komma och ge sig till känna. Är det så att man har ett annat ursprungsland så kan detta också ges till känna.

När det gäller lätt och djup trans kan mediets röstkaraktär och vokabulär förändras efter den kommunikatör som talar. Rösten kan låta påfallande lik den röst som kommunikatören hade när den levde på jorden.
Är kommunikatör ett barn, kan rösten låta som ett barns.

Under en och samma seans kan mediet tala med flera olika röster, men omvänt kan också samma främmande röst komma tillbaka under flera seanser. Skulle det under transtalet mediets anletsdrag och gester anta en tydlig likhet med kommunikatörens, föreligger vad som kallas transfiguration.

Transfigurationen anses bero på att kommunikatör har överskuggat mediet. Det som händer är att ektoplasman bygger upp ett ansikte framför mediets ansikte, du kan då se dina när och kära. Kom ihåg, det är ALLTID du som har kontrollen.Om man översätter transmediumskap så är det den renaste formen av mediumskap.

En direkt översättning är: direktkontakt med andevärlden utan att vårt intellekt är med i våra tankar. Med andra ord, de blir inga fel utan allt som sägs blir till 100 % korrekt. Det tar lång tid att utveckla ett transmediumskap och det är inte alla som har förmågan utan väldigt få, seriositeten eller hängivenheten till att bli ett transmedium.

 Psychic art´s mediumskap
Psychic artist är en form av mediumskap, psychic artist´s har förmågan att kommunicera med andevärlden och tillåtas bli influerad av andevärlden så att de kan göra sig till känna med ett porträtt. Psychic art är nog den minst kända formen av mediumskap och speciellt här i Sverige. 

Många medium erbjuder dig en privatsittning med kommunikation med andevärlden men hur många kan över det också ge dig en bild från någon som har gått över till andra sidan.

• Fysiskt mediumskap
Ett fysiskt medium - Är ett redskap för andevärlden så att den kan manifesteras sig genom röst eller ektoplasma. Alla deltagare under en fysisk seans eller cirkel kan se och höra andevärlden utan att själv vara ett utvecklat medium.

Ett fysiskt mediumskap tar väldigt många år att utveckla och det är inte mediet som bestämmer om mediet kan bli fysiskt medium utan det är andevärlden som väljer personer som är lämpliga för detta.