ATT AVSLÖJA ETT
"FALSKT" MEDIUM

Massor av människor hävdar att de är medium eller kanaler nu för tiden. Någon som är tränad och har ett mediums känslighet kan tona in på någon annans arbete och avgöra hurvida den personen verkligen har länkat in på en närvarande ande. Men hur kan människor utan den här bakgrunden eller förmågan upptäcka om ett medium arbetar seriöst med andevärlden eller fantiserar eller rent av bluffar?
Här nedan är några tecken som ni kan hålla utkik efter.1. Gör mediet anspråk på att vara en upphöjd eller utvald representant för andevärlden? Säger dom sig ha höga guider eller mästare som verkar genom dem? 

Andevärlden arbetar med oss alla. Vi har alla guider på den andra sidan som försöker att hjälpa oss.
Vi har alla en skyddsängel. Så om mediet gör anspråk på någon speciell, utvald relation med andevärlden, så är det ett säkert tecken på att mediet antingen är förvirrat av sitt ego eller helt enkelt en bluff och bedragare. Det skulle kanske verka osannolikt om mediet kanaliserade Elvis, men det skulle verka än mer osannolikt att det kanaliserade någon uppstigen mästare eller ärkeängel. Andevärlden dras till människor som har en vibration liknande deras egen. Lever då en sådan människa ett liv som gör henne till Moder Teresas like? Har de en liknande karaktär som Jesus? Är dom mästare och därför endast dras till mästare? De stora lärare som arbetar med och inom "den stora planen" är ödmjuka. Stora själar intresserar sig för att nå andra människor, inte för att nå berömmelse. Ingen stor lärare har behov av att brösta sig, utan låter helt enkelt det enkla budskapets visdom lysa igenom.2. Frågar mediet efter information om ditt liv och om den och den är på andra sidan etc.
Så var också vaksam.

Ett äkta medium ställer inga frågor om din bakgrund. Finns den äkta kontakten med andevärlden så vet mediet via andevärlden vad som behövs om din situation. Om mediet ställer en mängd frågor om detaljer, så kan det vara en indikation på att mediet försöker att använda den här informationen i ett senare skede och då i sken av att det kommer från andevärlden. Det är bäst att inte ge mediet någon information alls. Se speciellt upp med dom som ber dig fylla i ett skriftligt frågeformulär före sittningen. Nej mediet skall endast få till sig från andevärlden vad du behöver höra. Budskapet skall vara relevant för dig och din livssituation, utan att mediet känner till någonting om dig i förväg. Faktum är att ju mindre ett äkta medium känner till om dig i förväg, ju lättare blir det för mediet och desto bättre blir sittningen, därför att då störs dom mindre av förutfattade meningar och tankar.3. Är seansen eller sittningen bevisbar?

En seans eller sittning bör gå att leda i bevis. Dina nära och kära som kommer igenom från andra sidan, bör vara identifierbara för dig. Mediet bör ha sådan kontakt att hon/han kan förmedla så specifika, tydliga och riktiga detaljer att en identifikation säkert kan göras. Och dessa detaljer ska naturligtvis vara okända och omedvetna för mediet.

Om du redan har berättat för mediet om din situation och om dina avlidna släktingar och vänner, så var kan du då finna den bevisbara kvalitén i sittningen? I de fall mediet kanaliserar t.ex. änglar så kan mediet lägga fram skenbara "bevis" som hon/han har snappat upp från din aura. Så var kritisk. De bästa bevisen är de som inte ens du själv känner till utan måste kolla upp efteråt. Sedan finns det de som ger dig en redogörelse för dina tidigare liv och där hänger ju bevisbarheten verkligen på en skör tråd.4. Är budskapet relevant för dina behov eller din livssituation just nu?

Andevärlden kommer alltid igenom med information som ska kunna hjälpa oss. Så om sittningen inte tillför dig något i livet, hur gulligt och kärleksfullt det än kan låta, så är det inte en bra sittning. Även om meddelanden om jordens och människans utveckling, om hur vi håller på att nå en högre frekvens med mera, med mera, kan låta väldigt bra, så är det inte till speciell nytta för det här och nu, vardagliga livet. Andevärlden vet vad du går igenom i livet och ett medium som arbetar med andevärlden bör ge dig ett budskap som du har användning för, till att kunna förändra och förbättra din omedelbara situation.5. Är sittningen upplyftande och uppmuntrande?

Andevärlden gör inte våra val åt oss och säger inte åt oss vad vi ska göra, utan erbjuder alternativ och uppmuntrar oss att se det ljusa i händelser och försöker att vidga vårt perspektiv. Vi har både rätten och skyldigheten att göra våra egna val. Om sittningen inte ger dig känslan av att ha fått mer kraft att göra dina val lättare, så är det ingen bra sittning.
Att arbeta med andevärlden är upplyftande. Budskapet bör alltid ha en healingkvalitet som gör dig upplyft. Andevärlden kommer aldrig med något negativt eller skadligt, utan framställer alltid allting på ett hjälpsamt och positivt sätt. Om mediet varnar dig för någon förbannelse eller dålig energi runt dig (och kanske försöker att sälja dig ytterligare tjänster som befriar dig från dessa), då arbetar inte mediet med andevärlden. Var på din vakt mot medier som föreslår att du behöver ytterligare behandlingar, även ytterligare en sittning inom kort. Vanligtvis så bör en sittning ge så pass mycket information och insikt att det räcker för åtminstone några månader, eller längre. Andevärlden uppmuntrar oss att stå på våra egna ben, att inte bli beroende av någon annans guidning.6. Gör mediet anspråk på att vara i trans, men uppträder på ett löjligt sätt?

Det finns många stadier av trans. Med inspirerat tal och clairvoyance, är mediet fullt medveten, men är "överskuggad" av andevärlden. Det betyder att mediet mottager en ström av intryck från andevärlden, men är till fullo medveten om vad som sägs och kan välja hur budskapet ska framföras. De flesta medier arbetar på detta sättet.
Transens olika nivåer varierar från lätt till djup trans. I en lättare trans, är mediet medveten om att kontroll-anden använder mun och stämband, men gör inget urval eller någon översättning av budskapet. Djup trans är väldigt sällsynt. I en djup trans är mediets medvetande helt någon annanstans. Mediet är helt omedveten om vad som sägs och om vad som försiggår, medan de är i trans, och kan inte komma ihåg några budskap efteråt. I varje transnivå ger mediet bara temporärt ifrån sig kontrollen till andevärlden. Andevärlden tränger inte in i mediets kropp, utan verkar genom mediets aura och använder mediets "röstlåda". Rösten kan förvrängas en aning men anden använder inga lustiga accenter och brytningar, om det inte är för att lyckas bevisa en viss andes identitet. Annars vore det förspilld möda och är för det mesta komplett onödigt vad gäller deras syfte - att föra fram ett budskap från deras sida till vår. Avslutningsvis, låt er inte luras och duperas av någon persons självbeskrivna titlar och erfarenheter, deras påstådda förmågor, eller antal böcker och videos som dom har gett ut. Mediumskap är vetenskap och lyder under bestämda principer. Att agera som medium utan utbildning eller bra träning är lika etiskt fel som att agera som läkare utan medicinsk utbildning och kan vara potentiellt lika farligt. Att lura människor för ekonomisk vinning är lågt. Att psykiskt skada en person när dom är sårbara och söker rådgivning är avskyvärt. Och ja, människor blir skadade på det här sättet