CHAKRA

I vår kropp finns hundratals roterande energicentran som kallas för chakran. Ordet chakra kommer från Sanskrit och betyder hjul. Normalt pratar vi om de sju huvudchakran som är placerade längs ryggraden och i huvudet. Det finns även ett åttonde chakra ovanför huvudet som vi öppnar upp med till andevärlden. Varje chakra har en koppling med en färg, ett organ och en känsla.   Men det finns två chakran som har två färger. Det är baschakrat och hjärtchakrat. Baschakrat kan antingen uppfattas rött som på bilden eller som svart. Hjärtchakrat kan vara antingen uppfattas grönt eller rosa. Det finns olika färgsystem och det vi visar är enligt den engelska mediumtraditionen. Man kan tro att det viktigaste med chakran är att lära sig att öppna upp dem för andevärlden.

I vår kropp finns hundratals roterande energicentran som kallas för chakran.
Ordet chakra kommer från Sanskrit och betyder hjul. Normalt pratar vi om de sju huvudchakran som är placerade längs ryggraden och i huvudet. Det finns även ett åttonde chakra ovanför huvudet som vi öppnar upp med till andevärlden.Varje chakra har en koppling med en färg, ett organ och en känsla.Men det finns två chakran som har två färger. Det är baschakrat och hjärtchakrat. Baschakrat kan antingen uppfattas rött som på bilden eller som svart. Hjärtchakrat kan vara antingen uppfattas grönt eller rosa.


Det finns olika färgsystem och det vi visar är enligt den engelska mediumtraditionen. Man kan tro att det viktigaste med chakran är att lära sig att öppna upp dem för andevärlden. Men det behöver man faktiskt inte göra, för det sker automatiskt. Det vi behöver lära oss är i stället att stänga dem!

 

Andevärlden är lika ivriga på att ha kontakt som vi. Om man är öppen jämt arbetar andevärlden gärna med oss 24 timmar om dygnet. Många tror att man blir känslokall när man stänger sina chakran, men så är inte fallet. Ibland kan det vara lättare att arbeta med människor om man stänger, för då påverkas man inte känslomässigt av deras känslor och kan tänka klarare.

Det är lätt att lära sig stänga sina chakra: Tänk dig chakrat som en utslagen blomma. Stäng sedan bladen ett i taget tills det bara finns en liten knopp kvar av den öppna blomman.
Det är viktigt att man verkligen vet att man är stängd och inte bara tror det. Du måste veta i din tanke att du är stängd. Du säger tll dig själv "STÄNG".
När man stänger sina chakran är det tankeenergi man jobbar med.

1. Rotchakrat

Finns beläget vid genitalierna.

Färg: Röd
Stimulerar sinne: Luktsinnet
Kroppsdel: Ben och fötter
Element: Jord

Välmående chakra skänker: Framgång - Motsatt: Misslyckande

Rotchakrat är förbundet med det fysiska, vår kropp och materiella omvärld. En god kontakt med detta chakra får oss att stå stadigt på jorden, resonera realistiskt och känna oss jordade och trygga. Vi upplever framgång i konkreta ändamål, såsom i arbete, ekonomi och bostad. Om chakrat är hämmat kan vi uppleva otrygghet och utveckla egenskaper som snålhet, fixering vid karriär och materiella ting. Sjukdomar som kan uppstå p.g.a. rotchakrats obalans är åderbråck, hemorrojder, ändtarmsproblem och ländsmärtor.


2. Navelchakrat
Sakralchakrat

Finns beläget en bit nedanför naveln.

Färg: Orange
Stimulerar sinne: Smaken
Kroppsdel: Bäcken, ben och fötter
Element: Vatten

Välmående chakra skänker: Lugn - Motsatt: Vrede

Sakralchakrat har nära förbindelse med vår sexualitet och vår kontroll över lustkänslor. Härifrån uppstår känslor som livsglädje, passion, spontanitet, men även ilska. Vi balanserar vårt sakralchakra genom att känna äkta egenvärde, att inte vara beroende av bekräftelser utifrån. God kontakt med sakralchakrat skänker oss glädje i vår sexualitet och lust. Ett hämmat sakralchakra kan leda till sexuella problem och hämningar samt brist på kontroll över sina känslor. Den som fått blockeringar i detta chakra får ofta ett begär av att äga pengar och människor. Har man inte kontroll över sig själv och sina känslor, så vill man ha det över andra. Sjukdomar som kan uppstå p.g.a. sakralchakrats obalans är menstruationsproblem, vaginala infektioner, barnlöshet, tumörer och cellförändringar i könsorganen, impotens, prostataproblem, könssjukdomar, ländryggssmärtor, blås- och urinvägsinfektioner.


3. Solarplexuschakrat

Finns beläget just vid solarplexus, mellangärdet.
Färg: Gul
Stimulerar sinne: Synen
Kroppsdel: Mellangärde
Element: Eld

Välmående chakra skänker: Kärlek - Motsatt: Rädsla

Solarplexuschakrat står för våra intuitiva intryck av andra människor. Är man en god människokännare så har man i regel ett välfungerande solarplexuschakra. Här uppstår känslan av att vara sitt eget livs herre, att man har kontroll över sig själv och det som händer.Vi balanserar vårt solarplexus genom att tro på oss själva, känna självrespekt och självtillit. God kontakt med solarplexuschakrat ger oss god kontakt med våra känslor. Här uppstår känslor som förälskelse och kärlek som behöver gensvar.Ett hämmat solarplexus kan väcka känslor som ångest och ilska på andra och tillvaron. Man har svårt att acceptera sina känslor, eller förlorar kontakten med dem helt vilket i sin tur leder till bristande självkännedom. Självförtroendet sjunker och självföraktet ökar. Man kan bli girig, snål, egocentrisk, svartsjuk, avundsjuk, avvisande och hatisk.

Den som fått blockeringar i detta chakra upplever sig själv som ett offer eller en martyr för ödet och för andra människor.
Det är alltid någon annan som bär skulden till individens misär - och själv står han/hon handfallen.

Solar plexus står även i nära förbindelse med vårt immunförsvar. Ett hämmat chakra gör oss mer mottaglig för allehanda sjukdomar.Sjukdomar som kan uppstå p.g.a. solar plexuschakrats obalans är gikt, magsår, mag- och tarmsjukdomar, diabetes, inflammationer och cancer i bukspottskörteln, njurproblem, leverproblem, gallsten, förstoppning, anorexi, bulimi, illamående magbesvär.


4. Hjärtchakrat

Finns beläget i bröstbenets mitt.
Färg: Grön eller Rosa
Stimulerar sinne: Känseln
Kroppsdel: Bröst, armar, händer och skuldror
Element: Luft

Välmående chakra skänker: Glädje - Motsatt: Sorg

Hjärtchakrat är centrum för känslor som tillit, accepterande, förlåtelse, fred, glädje, men även lidande och sorg. Här finns vår förmåga att känna villkorslös och osjälvisk kärlek, den kärlek som man kan hysa för andra människor, djur och natur. Denna kärlek kräver inget gensvar.

Vi balanserar vårt hjärtchakra genom att känna omtanke för andra, samt kunna ta emot och ge kärlek osjälviskt. För att kunna hysa denna kärlek, måste man kunna älska sig själv. Du älskar, accepterar och förlåter inte bara andra utan även dig själv. God kontakt med hjärtchakrat ger oss förmågan att älska villkorslöst, att glädjas och se hopp i livet. Här uppstår dessutom en helande energi. Den som har god kontakt med hjärtchakrat verkar i regel helande på människor.Ett hämmat hjärtchakra kan göra oss oemottaglig för kärlek. Oavsett hur mycket kärlek och omtanke vi får av omvärlden, så påverkar den oss inte och vi söker ständigt efter mer. Om vårt inre är svultet på kärlek så känner vi rädsla som i sin tur kan leda till ångest och ilska. Kärlekens motpol är just rädsla.Den som fått blockeringar i detta chakra kan lätt bli deprimerad, fastnar i självömkan och kan inte se någon mening med livet.Sjukdomar som kan uppstå p.g.a. hjärtchakrats obalans är hjärtinfarkt, astma, allergier, lungproblem, bronkit, lunginflammation samt problem i överryggen och skuldergördeln.


5. Halschakrat

Finns beläget vid halsgropen.
Färg: Blå
Stimulerar sinne: Hörseln
Kroppsdel: Nacke, hals, mun och käke
Element: Eter

Välmående chakra skänker: Frihet - Motsatt: Förträngning

Halschakrat är centrum för vår förmåga att lyssna och uttrycka oss. Detta center påverkar vår kommunikation, både fysiskt, sexuellt, känslomässigt, verbalt och andligt. Vi balanserar vårt halschakra genom att väcka vår vilje- och skaparkraft, samt genom att förstå orsak och verkan, att vi är ansvariga för våra handlingar och deras konsekvenser. Det är halschakrat som avgör om känslan eller förnuftet skall komma till uttryck.God kontakt med halschakrat gör att vi kan kommunicera med andra människor, bli förstådda, samt förstå. Vi är kreativa och använder oss av den förmågan.Ett hämmat halschakra kan motarbeta vår kommunikationsförmåga. Vi blir inte förstådda och kan inte förstå varför. Detta kan leda till att man inte vill kommunicera alls, eller babblar på utan innehåll. Den som fått blockeringar i detta chakra har svårt för att ta egna beslut och överlåter därför detta åt andra.Sjukdomar som kan uppstå p.g.a. halschakrats obalans är halsont, tandköttsproblem, nackspärr, halsinfektioner, huvudvärk och problem med ämnesomsättningen.


6. Pannchakrat/Tredje ögat

Finns beläget mitt i pannan.
Färg: Indigoblå
Stimulerar sinne: Intuitionen
Kroppsdel: Huvud och ögon

Välmående chakra skänker: Lättnad - Motsatt: svårmod

Pannchakrat är centrum för intelligens, intuition, förståelse, klarsyn och mål.

Vi balanserar vårt pannchakra genom att våga se in i oss själva, lita på våra intryck och vår intuition. God kontakt med pannchakrat ger oss förmåga att se det “andra inte ser”; att få visioner, kunna visualisera, se in i framtiden, se auror och energifält. Här uppstår våra intuitiva aningar, det som många inte kan förklara.

Ett hämmat pannchakra kan få oss förvirrade. Vi vet inte vad vi vill uppnå med vårt liv och har svårt för att fatta beslut. Blockeringarna leder i regel till tungsinne. Den som fått blockeringar i detta chakra förlorar även kontakten med sin intuition och sina mediala förmågor.Sjukdomar som kan uppstå p.g.a. pannchakrats obalans är hjärntumörer, blindhet, migrän, nervositet, melankoli, schizofreni, inlärningsproblem och neurologiska sjukdomar.


7. Kronchakrat

Finns beläget på hjässans topp, fontanellen.
Färg: Lila

Välmående chakra skänker: Lättnad - Motsatt: Svårmod

Vi balanserar vårt kronchakra genom helhet, att känna oss hela som människor och se en mening med livet. Kronchakrat står i nära förbindelse med vår andlighet. Vår utveckling i kroppens övriga centra reflekteras i kronchakrat.Ju större kontakt vi har med rot-, sakral-, solarplexus-, hjärt-, hals- och pannchakrat, desto större förbindelse har vi med vår andlighet och dess kvalitéer. De flesta magiker inser vikten av att vårda sina chakran för att öka energiflödet i kronchakrat.Den som fått blockeringar i detta chakra kan tappa tron på livet och förlora förmågan att känna sig hel som människa.Sjukdomar som kan uppstå p.g.a. kronchakrats obalans är sjukdomar i nervsystemet, förlamningar och benmärgssjukdoma