AURAN

Auran fungerar som ett skyddshölje mellan kroppen och omvärlden. Den består av fyra olika skikt, den eteriska, den astrala, den mentala och den andliga, man kan kalla dem våra själsliga kroppar som vi har förutom den fysiska kroppen.

Redan som barn kände jag mig dragen till det asiatiska, men visste ej varför. 1991 såg jag min andliga guide Chalee i mitt inre för första gången.Nu har han (helt otroligt) fastnat på ett aurafoto. Alla av oss har guider i andevärlden som är med oss hela tiden, för att ge oss stöd och vägledning.

Experiment Öppna - Stänga chakran
Här nedanför kan du se när jag gjorde ett litet experiment.
Med dessa bilderna kan man se att man kan med tankens kraft öppna och stänga sin chakran.

MIN GUIDE CHALEE
SOM VISAT SIG I ETT AURAFOTO

Jag har förstorat bilden 300 ggr och ökat kontrasten för att verkligen kunna se honom.

CHALEE AVMÅLAD

Rita Taylor
(mediumskap: psychic art)

LITE FAKTA OM AURAN

De auriska kropparna
Den fysiska kroppen består av materia vars vibrationer är de tätaste och långsammaste. Den andliga kroppens fina energi har de finaste och snabbaste vibrationerna. Alla fyra kropparna genomtränger varandra och formar tillsammans ett fint energifält, som visas nedan.

1. Fysisk
2. Eterisk
3. Astral
4. Andlig-Kausal
5. De synliga

Förutom vår fysiska anatomi, med dess system av cirkulation, andning etc, finns det också en "subtil" eller psykisk anatomi som under normala omständigheter är osynlig. Denna fina anatomi är auran som omger den fysiska kroppen. Auran beskrivs i allmänhet som en oval, lysande, färgrik utstrålning som genomtränger och omger den fysiska kroppen. Den är i ständig rörelse och reagerar såväl på impulser från omgivningen som på växlingar i tankar, känslor och fysiskt välmående.

Ordet "aura"
Ordet "aura" betyder ordagrant bris. För dem som kan se auran, förefaller det faktiskt ofta som om de färgrikt skimrande energiskikt auran består av rör sig som vinden. Det energifält som kallas auran består av tre skikt: den eteriska, den astrala och den andliga eller kausala kroppen. Den eteriska kroppen strålar ut ungefär 2-3 cm från den fysiska kroppen. Dess grundläggande funktion är att ta emot och föra vidare livsenergin, dvs livskraften som på sanskrit heter prana och ki på japanska.


Den astrala kroppen
Den astrala kroppen sträcker sig till ungefär 30 cm utanför kroppen. Den har förbindelse med individens känslomässiga tillstånd och tankemönster. Det är genom den kroppen vi känner andra människors stämning och "vibrationer". Negativa tankar eller oförlösta känslor kan sippra igenom från den delen av auran till de eteriska och fysiska planen och komma till uttryck som sjukdomar. Ännu längre ut från kroppen finns aurans finaste del, den som kallas den andliga eller kausala kroppen. Den kan utvidga sig från 1 m till flera 100 m, beroende på individens andliga utveckling. Den kan också utvidgas med hjälp av kristaller vilka delar med sig av sin energi. Med dagens teknik kan man fotografera auran. Det finns också de som målar auran.

Auran är uppbyggd av sju grundfärger. Rött, Orange, Gult, Grönt, Blått, Indigo/Mörk Violett och Ljus Lila/Vitt. De färgerna kommer ifrån våra chakran eller energifält som vi har i auran. Även om perfekt balans är det alla strävar efter är det ovanligt att det blir så. En tillfällig blockering eller obalans i ett chakra ger också obalans i färgerna.

 

Läsa av auran

Skickliga auratolkare kan tyda energifälten, se var obalansen sitter och tala om vad som behövs för att få den i balans. Det är viktigt att komma ihåg att en obalans eller blockering inte är något ovanligt, snarare tvärtom! En obalans kan vara tillfällig, ha funnits med sedan barnsben. Man kan öka respektive minska frekvensen/vibrationen på det berörda chakrat med hjälp av tankens kraft eller med healing är ett annat alternativ för balansering.

Se auran. Den eteriska och den astrala auran är de man kan se. Den som ligger närmast kroppen, den eteriska auran, är ett tunt skikt på mellan 2-3 cm . Auran är något som alla kan känna och se. Det gäller bara att veta hur och att det faktiskt går. Prova på det här men tro inte att det fungerar med en gång. Jag höll på i tre veckor innan jag såg den eteriska auran på mig själv. Ställ dig framför en spegel med en ljus bakgrund och titta på bakgrunden i höjd med huvudet. Alltså fokusera inte huvudet. Du kan också ta ett papper vitt/svagt gult och hålla handen någon dm ifrån papperet och titta på papperet. Fokusera inte någon annans aura utan att personen vet. Det upplevs lätt som ett intrång på integriteten och kan kännas obehagligt.


Känna auran.
När du möter en människa får era auror först kontakt. Om man är lyhörd kan man känna av den andra "andligt"/ mentalt först. Om du vill lära dig känna din egen aura;- ställ dig med fritt utrymme på en meter, lyft armarna ut från kroppen, för dem sedan sakta mot varandra med handflatorna mot varandra. Det du kommer att känna är energin från din aura, den känns varmare, kallare eller som en pirrande känsla. Du kan känna auran på ett avstånd mellan 1 cm-1 meter. Det vanligaste är 3-4 dm och det beror helt på hur du mår. När du övat upp din känslighet kan du prova på att känna auran på någon vän. Be personen sitta eller ligga ner. Stå ett par minuter med händerna en dm ifrån och "känn in dig" närma dig sedan sakta och "känn"(ett par cm) över hela kroppen. Är auran jämn känner du det jag tidigare beskrivit. Får du en annan känsla kan det vara en blockering, en obalans.

Blockeringar

Blockering är en strypt tillförsel av energi i något av våra chakran. Den kan bero på chock, sorg, olycka, besvikelse, förödmjukelse mm. Om man t ex känner en blockering vid solar plexus (tredje chakrat) kan det bero på dåligt självförtroende. Någon som för många gånger upplevt att den inte duger något till töms sakta men säkert på energi i solar plexus. Det kan tillfälligt hjälpa med en gul kristall, citrin eller tigeröga t ex. Det är i det långa loppet det bästa att hitta någon att prata med. Kan man uttala själva problemet kan man lättare lösa det.