Till Arrangörer/företag:

Om du själv är arrangör eller egen företagare så går det bra att kontakta
Jill Petersson.

Vi skickar alltid en offert på ett eventuellt evenemang som du har tänkt att arrangera.

JILL PETERSSON